Airbag Recall | Holden Australia

بازگشت خواهی عاجل ایمنی برای کیسۀ باد (ایربگ) تاکاتا - Takata

دولت استرالیا مجبور کرده است که موتر هایی که کیسه باد (ایربگ)با باد کنندۀ ناکاتا (Takata airbag inflators)و تثبیت کننده مرحله ای (phase-stabiliser) با نیروی محرکۀ آمونیوم نایترِیت و بدون خشک نگهدار(دسیکارتور) در قسمت جلو دارند به طور عاجل بازگشت داده شوند. ایربگ جلو موتروان (راننده) در بعضی از موترهای هولدن این عیب را دارد.

با مراجعه به ویبسایت www.holden.com.au/forms/change-of-address-or-ownership لطفاً یقین حاصل کنید که آخرین معلومات برای تماس با شما را داشته باشیم.

هولدن به تدریج برطبق مکلفیت قانونی خود مطابق مفاد و شرایط فراخوان اجباری این ایربگ ها را تعویض خواهد نمود.

برای معلومات بیشتر راجع به ایربگ تاکاتا، لطفا به امور مشتریان هولدن (Holden Customer Care) شماره 1800 632 826 زنگ بزنید. این صفحه هم به طور مرتب با معلومات نوی که در دسترس قرار می گیرد بدل خواهد شد.

همچنین می توانید نگرانی خود را با ACCC از طریق مراجعه به www.productsafety.gov.au/contact-us/for-consumers/make-an-enquiry مطرح کنید.

فهرستی از موتر های جنرال موتورز - General Motors (GM) که در استرالیا به فروش رسیده اند و این عیب را دارند عبارتند از:

 • Holden Astra-H (MY2005 - 2009)*
 • Opel Astra-J (MY2012 - 2013)
 • Holden Astra-J (MY2014 - 2017)
 • Holden Trax (MY2013 - 2018)
 • Holden Barina (MY2012 - 2018)
 • Holden Cruze (MY2010 - 2016)
 • Holden Cascada (MY2015 - 2017)
 • Opel Cascada (MY2014)
 • Opel Zafira (MY2013)
 • SAAB 9-3 (MY2006 - 2011)
 • SAAB 9-5 (MY2006 - 2009)

* همۀ موتر های MY2005 این عیب را ندارند.

پرسش های معمول (FAQs)

آیا این فراخوان به موتر من تاثیر دارد؟

تمام بخش های اش آماده است.

اگر شما یکی از انواع موتر های بالا را صاحب شوید. آیا قابل پذیراش است ایربک پیشروی طرف مقابل همرای تورم تکتکهء تبدیل شود.

هولدن همرای همه مشتریان که وسایل نقلیه آسیب دیده دارند تماس خواهند گرفت. تا برای شان معلومات در مورد آماده بودن پرزه جات و تبدیل کردن ایربک بدهد.

بخاطر معلومات بیشتر شما میتواند به خدمات مشتریان هولدن با شماره ۱۸۰۰۶۳۲۸۲۶ به تماس شوید. شماره شناسایی وسیله تان را بدهید(VIN ). شما میتوانید نمبر شناسایی را در قسمت های زیر در موتر تان بیابید:

 • در کنج پایین شیشه موتر در طرف چوکی مسافر.
 • در داخل دروازه راننده.
 • نزدیک دیواره ماشین.

اطمینان داشته باشید. ما شماره های تماس شما را داریم و در صورت نیاز با شما تماس میگیریم. شما میتوانید شماره تماس تان را در اینجا بروز رسانی نماید. www.holden.com.au/forms/change-of-address-or-ownership

بخاطر تنظیم و جابجایی ایربک که در موتر شما قابل استفاده است ما با شما مستقیم تماس خواهیم گرفت.

ایربک های متاثر شده (‌جدید یا استفاده شده)‌ در هیچ شرایعتی قابل فروش نمیباشد. کمپنی هولدن یک تخفیف ویژه را برای بازگرداندن ایربک جدید یا استفاده شده متاثر در نظر دارد. لطفا با خدمات مشتریان هولدن با شماره ۱۸۰۰۶۳۲۸۲۶ به تماس شوید. ما شرایط تخفیف و گزینه های جمع آوری ایربک را بصورت رایگان انجام میدهیم. اگر در مورد ایربک اضافی اینکه ایا قابل استفاده است یا نیست تردید دارید لطفا عکسی از سریال نمبر آن بگیرید. و به ایمیل آدرس [email protected] بفرستید. بعد از ارزیابی ایربک فوق یکی از اعضای تیم ما با شما به تماس خواهد شد.

هولدن، به عنوان یک بخش جنرال موتور وارد کننده و توزیع کننده موتر های Saab و Opel میباشد. مراکز فروش این موتر ها اجازه ترمیم بخش های که در این فراخوان بازرسی میشود را دارند.

اگر وسیله نقلیه شما بخاطر تصادف یا هر سبب دیگری ایربک اش تغییر داده شده است. هر نوع تغییر ایربک انستال شده ناقص است و باید تغییر داده شود. لطفا شماره شناساسی موتر تان را در اینجا VIN Lookup tool* بازبینی کنید. تا بدانید که ایربک شما قابل تعویض است یا خیر.

نگرانی های ایمنی

هیچ یکی از وسایل نقلیه جی ام هولندن دارای تورم ایربک الفا نمیباشد. مگر اینکه مودل های کروز ۲۰۱۰ که در میان فبروری الی سپتمبر ۲۰۰۹ تولید شده باشد. شاید دارای تورم ایربک الفا راننده باشد. که این مطابق مجموعه رهنمایی های ACCC اگست ۲۰۱۹ مهم به حساب میاید.

اگر شما دارای همچو وسیله نقلیه هستید، باید راننده گی این وسیله را بلافاصله متوقف کنید! بسیار مهم است که با شماره خدمات مشتریان هولدن با شماره ۱۸۰۰۶۳۲۸۲۶ به تماس شوید. تا ایربک تان مورد ترمیم قرار بگیرد. این کاملا رایگان است. و کش کردن موتر یا ترمیم تخنیکی سیار موتر تنظیم میشود.

لینک ذیل را باز کنید و شماره شناسایی وسیله نقلیه تان را وارد نماید.

Check your car by VIN lookup tool

در ایربک های تعویض شونده تورم (‌افلاتور)‌ تکاتا استفاده نمیشود. هولدن از تورم (‌انفلاتور)‌ مشابه بخاطر جاگزینی استفاده نمیکند.

چی چیز ها را لازم است بدانم؟

بعضی از کیسه های تکتاکا ایربک از امونیم نایتریت های ناخشک (PSAN) با سطح ثابت مثل یک محرک ساخته شده است. زمانیکه کهنه میشود. جمع درجه بلند حرارت و رطوبت این کیسه ها را تخریب میکند. اگر تصادم صورت بپذیرد،‌ کیسه ها با قدرت بیشتر انفجاری باز میشود. که این سبب پخش قطعات تیز فلزی میشود. و این میتواند راکبین موتر را زخمی جدی یا حتا به مرگ بکشاند.

بازرسی ایربک ها در هولندن یک اصل اجباری است. در موتر های Opel و Saab ایربک های مهم برای تعویض برای بخش راننده (‌مخصوصا بالای اشترنگ)‌ میباشد. کیسه های هوا بغلی یا جانبی و بعضی از کیسه های دیگر تاثیر ندارد.

بخاطر اینکه در موتر های Saab و Opelتنها ایربک های طرف راننده توسط Takata ساخته شده، و از امونیم نایتریت با سطح ثابت استفاده شده است.

دولت استرلیا برای همه موتر ها یک فراخوان اجباری را صادر نموده است. که از تورم یا کیسه های Takata که از امونیم نایتریت با سطح ثابت ساخته شده است را دارند.

وسایل نقلیه هولدن، ساب و اوپل دارای انواع ایربک های است که توسط کمپنی های مختلف ساخته شده است. که از جمله تنها کیسه های Takata که در طرف راننده قرار دارد، شامل این تعویض اجباری میشود. دیگر ایربک ها در قسمت های مختلف دیگر از کمپنی های دیگر استفاده شده است.

کمپنی هولندن تصمیم به ترمیم تمام ایربک ها طرف راننده در موتر های اوپل، ساب و هولندن را دارد. پیامک، ایمیل یا نامه برای همه صاحبان این نوع وسایل نقلیه فرستاده شده است. اگر شما نامه ، پیامک یا ایمیل دریافت کردید، لطف سهل انگاری نکنید.

هولندن از شما خواهشمند است تا هر چی عاجل مراحل که در نامه، پیامک، یا ایمیل تذکر داده شده را در نظر بگیرید.

بلی، هولندن ترمیم ایربک های متاثر موتر های هولندن، ساب و اوپل را آغاز کرده است. ایمیل، پیامک یا نامه برای صاحبان وسایل نقلیه متاثر راجستر شده فرستاده شده است. اگر شما نامه، پیامک و یا ایمیل دریافت کرده اید،‌ لطفا سهل انگاری نکنید.

هولندن از شما خواهشمند است تا هر چی عاجل مراحل که در نامه، پیامک، یا ایمیل تذکر داده شده را در نظر بگیرید

هولندن ترمیم ایربک های متاثر موتر های هولندن، ساب و اوپل را آغاز کرده است. ایمیل، پیامک یا نامه برای صاحبان وسایل نقلیه متاثر راجستر شده فرستاده شده است. اگر شما نامه، پیامک و یا ایمیل دریافت کرده اید،‌ لطفا سهل انگاری نکنید.

هولندن از شما خواهشمند است تا هر چی عاجل مراحل که در نامه، پیامک، یا ایمیل تذکر داده شده را در نظر بگیرید. بخاطر مطمین شدن از اینکه ما تماس شما را داریم یا خیر لطفا به آدرس ذیل مراجعه کنید. www.holden.com.au/forms/change-of-address-or-ownership

هولدن میخواهد مطمین شود تا تمام موتر های جنرال موتور(‌هولدن، اوپل یا ساب) که در آنها از ایربک های تکاتا استفاده شده است. را تعویض نماید. این شامل موتر های دست دوم نیز میشود. لطفا مطمین شوید که شماره تماس تان در لیست ذیل موجود است. www.holden.com.au/forms/change-of-address-or-ownership ما با شما تماس میگیریم تا زمان مناسب در یک فروشگاه محلی بخاطر تبدیل ایربک تان تنظیم نمایم.

وسایل نقلیه قابل ترمیم تا زمانی تعویض ایربک های شان فروش شده نمیتوانند. لطفا به شماره خدمات مشتریان هولدن ۱۸۰۰۶۳۲۸۲۶ به تماس شوید. ما بخش های داریم که میتواند شما را همکاری نماید. مثل تیم های سیار ترمیم.

به تماس شوید

مهمترین و جدیدترین معلومات را میتوانید از ویپ سایت ما دریافت نماید. و هر روز معلومات این ویپ سایت بروز میشود. اگر شما نیاز به معلومات بیشتر دارید لطفا با شماره خدمات مشتریان ما ۱۸۰۰۶۳۲۸۲۶ به تماس شوید. اگر شما مشکل شنوایی دارید یا محدودیت های که صحبت نمیتوانید. برای همکاری بگونه رایگان با شماره خدمات مشتریان ما تماس بگیرید. لطفا به بخش خدمات ملی با شماره ۱۸۰۰۱۵۵۶۶۰به تماس شوید یا به آدرس ذیل سربزنید. www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub/national-relay-service

بخاطر یک زمان مناسب برای تعویض ایربک ما با مشتریان مان به تماس میشویم.

شما نگرانی تان را میتوانید به ACCC از طریق لینک ذیل گزارش نماید. www.productsafety.gov.au/contact-us/for-consumers/make-an-enquiry

شما بخاطر اضافه کردم شماره تماس تان میتوانید به لینک ذیل به تماس شوید. www.holden.com.au/forms/change-of-address-or-ownership

اگر پرسش دیگری دارید. لطفا به شماره خدمات مشتریان هولدن با شماره ۱۸۰۰۶۳۲۸۲۶ به تماس شوید. اگر مشکل شنوایی دارید. یا مشکل شنیداری دارید لطفا با شماره خدمات مشتریان ملی ۱۸۰۰۵۵۵۶۶۰ بگونه رایگان به تماس شوید. یا به آدرس ذیل سربزنید. www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub/national-relay-service

لطفا با شماره خدمات مشتریان هولدن با شماره ۱۸۰۰۶۳۲۸۲۶ به تماس شوید. ما گزینه های داریم که شاید بتواند برای شما مفید واقع شود. مثلا تیم های سیار ترمیم یا انتقال موتر توسط کیبل که برای تان هزینه نمی بردارد.

وارد کننده موتر مسوولیت فراخوان برای ترمیم موتر را دارد. اگر این موتر شامل لیست موتر های ترمیم شونده شود. شما باید واردکننده موتر را تماس بگیرید تا جزییات بیشتر را صحبت نماید.